Combinatiefuncties

Combinatiefunctionarissen vormen de daadwerkelijke verbindingsofficieren tussen onderwijs, sport en cultuur. Deze praktijkmensen zorgen voor een verruimd sportaanbod op en rond de scholen, meer vitale sportverenigingen en een vroegtijdige kennismaking met verschillende vormen van cultuur. Voortbordurend op het eerdere succes worden de mogelijkheden verruimd met de introductie van de sportbuurtcoaches vanaf 2012.

Combinatiefunctionarissen en hun opvolgers – de sportbuurtcoaches – kunnen een weldaad vormen voor de lokale sport, het onderwijs en de cultuur. De structurele en substantiële Rijksbijdrage voor deze praktijkmensen vormt hierbij een belangrijke impuls. Een intensieve en intersectorale samenwerking vormt evenwel een voorwaarde voor succes, evenals voldoende draagvlak. Daarnaast dient het werkgeverschap van deze duale dienstverbanden goed geregeld te zijn en aandacht besteed te worden aan fiscale aspecten, monitoring en evaluatie.

Sportmaatwerk beschikt over ruime ervaring met combinatiefuncties, zowel ten aanzien van het verkrijgen van draagvlak, het onderzoeken van de (financiële) haalbaarheid, het opstellen van een plan van aanpak, als het uitwerken en oplossen van allerhande arbeidsrechtelijke, financiële, juridische en fiscale aspecten.