Interim

Een interim beleidsmedewerker sport vormt de oplossing voor gevallen waarin tijdelijke vervanging of uitbreiding van de beleidscapaciteit nodig is, door bijvoorbeeld ziekteverzuim, zwangerschapsverlof of een toegenomen werkdruk. Sportmaatwerk staat gemeenten met raad en daad bij op alle facetten van het sportbeleid en kan vanuit een aanstelling als interim beleidsmedewerker direct met behoud van kwaliteit de werkzaamheden overnemen. Een interim beleidsmedewerker sport om continuïteit te garanderen.

Een aanstelling als interim beleidsmedewerker sport kan tevens een goed vertrekpunt vormen voor het doorvoeren van stelselwijzigingen of de realisatie van grote, complexe projecten. Hierbij kan gedacht worden aan subsidie en tarievenstelsel, beleidsgestuurde contract financiering (BCF), organisatievraagstukken en zelfbeheer, realisatie van sportparken en -accommodaties. Sportmaatwerk adviseert niet alleen vanaf de zijlijn maar is deskundig, bedreven en vaardig om zaken ook in de praktijk gerealiseerd te krijgen. Een interim beleidsmedewerker sport voor verandering.

Als interim beleidsmedewerker sport kan Sportmaatwerk tevens vastgelopen of zeer complexe projecten tot een goed einde brengen. Wij koppelen een brede ervaring en deskundigheid aan geslepen communicatieve vaardigheden en een fijnzinnig gevoel voor politieke verhoudingen. Wij zullen bewijzen dat Sportmaatwerk aan zet is waar standaardoplossingen eindigen. Ons hart gaat sneller kloppen van ‘projecten met een rafelrandje’. Een interim beleidsmedewerker sport om complexe projecten vlot te trekken.