Over Rens

Opleiding

Rens van Kleij (1970) studeerde Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam met als hoofdrichting psychologie m.b.t. het menselijk bewegen en nevenrichting inspanningsfysiologie. Tijdens zijn loopbaan volgde hij verschillende cursussen waaronder projectmanagement en NIMA A. Einde 2006 ronde hij met succes een Master of Business Administration (MBA) opleiding af bij de University of Phoenix te Rotterdam.

Werk

Rens heeft voornamelijk in de sport gewerkt. Circa 10 jaar heeft hij gewerkt voor het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo). Een periode waarin hij zich ontwikkelde van projectleider tot directeur van deze relatief kleine organisatie (circa 8,5 fte) die prominent actief is op een politiek en mediagevoelig terrein. Gedurende deze periode was hij ook internationaal actief voor de Europese Unie, het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) en voor de Raad van Europa als voorzitter van de Advisory Group on Education. Tijdens zijn laatste periode bij het NeCeDo heeft hij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de fusie met Doping Controle Nederland (DoCoNed) leidend tot de oprichting van de Dopingautoriteit. Rens zijn NeCeDo-tijd werd onderbroken door een korte periode waarin hij werkzaam was voor Communicatiegroep Oerlemans, een klein reclamebureau met grote klanten als Autogas, Xerox en Honig Food Ingredients. Als senior adviseur bij Andres c.s. heeft Rens circa vijf jaar lokale overheden geadviseerd en begeleid op het terrein van sport en welzijn. Hij hield zich met name bezig met de meer complexe vraagstukken zoals subsidie- en tarievenstelsels, integrale beleidsnota’s, accommodatienota’s, beheer- en organisatievraagstukken en trajecten voor combinatiefuncties (haalbaarheid en kwartiermaker). Afstemming met lokale verenigingen, bedrijven en gemeenten op ambtelijk en bestuurlijk niveau vormen hierbij immer een terugkerend onderdeel. Vanaf januari 2012 is Rens als adviseur actief vanuit zijn eigen adviespraktijk Sportmaatwerk . Vanuit de overtuiging dat maatwerk een vereiste vormt om de waarde van sport daadwerkelijk tot zijn recht te laten komen, richt hij zich op integrale sport- & accommodatienota’s, tarieven & subsidies en combinatiefunctionarissen & sportbuurtcoaches.

Aanpak

Rens gelooft in de wederzijdse afhankelijkheid van partijen om tot de beste resultaten te komen. Zonder duidelijke afspraken en heldere doelen zullen de resultaten echter uitblijven. Rens gelooft in inspireren en motiveren in plaats van controleren. Bovendien dient er tenminste evenveel gecommuniceerd te worden als dat er aan de inhoud wordt gesleuteld. Zonder communicatie falen briljante plannen. Rens excelleert wanneer verschillende partijen uit het maatschappelijk middenveld moeten worden samengebracht om te komen tot één visie, één programma van eisen of één gezamenlijk project. Wanneer ‘standaardoplossingen’ niet toereikend zijn, is Rens aan zet.

Persoonlijk

Als persoon is Rens sociaal, innemend en zeer gedreven. Hij koppelt een flinke ambitie aan een even zo’n groot portie humor.

Hobby’s en interesses

Hardlopen (regelmatig ½ marathons), rugby en familyman.

Voor een nadere kennismaking met Rens van Kleij, neem contact op info@sportmaatwerk.nl of bel 06 – 215 90 617.